Izvēlne Kampaņas simulators
  • En-Lv
4 sistēmas daļas

1. Satiksmes plūsma

Informācija iegūta no pilsētas pašvaldības un to analizējusi tehniskā komiteja – ja pieejami jauni dati, informācija tiek atjaunināta.

2. Vides reklāmas plakņu redzamības pētījums

Universāls modelis, kuru doktors Pols Barbers izveidoja pēc gadu desmitiem ilga pētījuma Birkbekas Universitātē, Londonā.

3. Auditorijas pārvietošanās paradumu pētījums

Pētījumā tika iesaistīti 1 250 cilvēki Rīgā no visām galvenajām mērķgrupām, kas 7 dienas aizpildīja ceļojumu žurnālu.

4.Reklāmas plakņu klasifikācija

Balstoties uz redzamības modeli, katra konstrukcija tiek klasificēta saskaņā ar striktiem, starptautiski pieņemtiem noteikumiem.

Uzzini vairāk