Menu Contacts
Kas mūs padara par pasaules līderiem vides reklāmā?
  • 75+ valstis

  • 4280 pilsētas

  • 1 117 890 reklāmas konstrukcijas

  • 13 000+ darbinieki

Patiesi globāla klātbūtne

  

Uzzināt vairāk

Tiekšanās pēc inovācijām

„JCDecaux“ radies pateicoties inovācijai: reklāmai sabiedriskā transporta pieturvietās. Reizē ar to ir radies jauns uzņēmējdarbības modelis – ielu mēbeles, kuras tiek finansiāli nodrošinātas ar reklāmas ieņēmumu palīdzību. Kopš tā laika neesam pārstājuši radīt inovācijas, piedāvājam aizvien vairāk pakalpojumu, uzlabojot vidi, kurā dzīvojam.

Atbildība pret vidi

„JCDecaux“ plānus īsteno pilsētu un transporta sistēmu centrā, tuvāk lietotājiem un ekonomiskajai aktivitātei. Šī klātbūtne paredz lielu atbildību: maksimāli samazināt savu ietekmi uz vidi.
Parīze, Francija

Ilgtspēja

Mūsu partneri augstu vērtē ilgtspējīgu attīstību. Mēs to uzskatām par svarīgu grupas stratēģiju, nosakot to par galveno faktoru inovāciju iztrādē, un konkurences attīstībā. 2014. gadā atjaunojām apņemšanos ievērot ilgtspējīgu attīstību, ieviešot „JCDecaux Sustainable Development Strategy“ (Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju). Stratēģijā ietvertas sešas prioritātes, kas iedalītas trīs ilgtspējīgās attīstības novirzienos, kas attiecas uz „JCDecaux“ funkcijām un filiālēm visā pasaulē.
JCDecaux tehniskais transports

Cilvēki un Vērtības

„JCDecaux“ svarīgākais ir ģimene. Žans Klods Deko dibināja uzņēmumu ar savu tuvāko cilvēku atbalstu. Gadu gaitā uzņēmumam pievienojušies neskaitāmi darbinieki,uzņēmumu vēlaizvien vada viņa dēli.
Šis ģimenes gars manāms jau vairāk nekā 50 gadus un vieno visus kompānijas darbiniekus. Pievienojoties „JCDecaux“, ir iespēja kļūt par daļu no komandas, kuru vieno skaidra stratēģija, kopīgi mērķi un vērtības. Mūsu unikālajā uzņēmējdarbības modelī ietvertā kvalitāte un inovācijas ir būtiskas vērtības, kas „JCDecaux“ palīdz nepārtraukti attīstīties.

 

 

Uzzini vairāk

Pilsētai & Pilsētniekiem