Izvēlne
  • En-Lv

Misija

Kopš dibināšanas „JCDecaux“ ir apņēmies taupīt dabas resursus. Šī apņemšanās redzama centienos samazināt ietekmi uz vidi un dažādos aktīvos pasākumos, kas veidojuši visaptverošu pieeju ilgtspējīgai attīstībai. Ilgtspējīga attīstība atzīta par Grupas galveno principu, tādējādi pārveidojot to par inovāciju un konkurences virzītājspēku.
Jean Claude Decaux, 1964

Atbildība pret vidi

Ziņojumi par mūsu darbības radītajām sekām uz vidi un ielu mēbeļu aprites cikla izvērtējumu (LCA) ļauj konstatēt faktorus, kas visvairāk ietekmē vidi:
  • enerģijas patēriņš;
  • radītā oglekļa emisija;
  • atkritumu un ūdens pārvalde.

 

 

Mūsu rīcība: Dažādās jomās

Lai pēc iespējas ierobežotu ietekmi, izmantojam plašu pasākumu klāstu, kas attiecas uz visiem mūsu darbības aspektiem.

Mūsu ielu mēbeles

Mēs cenšamies samazināt ielu mēbeļu enerģijas patēriņu.
- LED apgaismojums: tiek ieviests jaunajās ielu mēbelēs, un sistemātiski aizvietotas vecās tehnoloģijas esošajās mēbelēs.
- Atjaunojamā elektroenerģija: šis nosacījums ietverts mūsu līgumos ar piegādātājiem. Elektrība tiek iegādāta, izmantojot izcelsmes sertifikātus. 2016. gadā 47% no mūsu konstrukciju enerģijas patēriņa veidoja atjaunojamie energoresursi.
- Ielu mēbeļu izslēgšana naktī, ja tas ir iespējams.

Paris,France

Mūsu reklāmas plakāti

Lielāko uzmanību piesaista lielformāta stendi, mūsu uzņēmuma pamats.
- FSC un PEFC marķējumi: mēs izmantojam sertificētu papīru, kas garantē ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu.
- Pārstrāde: izlietotie lielformāta stendu plakāti tiek pārstrādāti likumam noteiktā kārtībā.

mūsu atkritumi

Lai taupītu resursus un optimizētu to izmantošanu, mēs par to rūpējamies visos ar ielu mēbelēm saistītajos posmos:
- atbildīga materiālu izvēle,
- izejmateriālu optimizēšana ražošanā,
- atkārtota noteiktu materiālu izmantošana un ielu mēbeļu modernizācija,
- pārstrāde: mēs šķirojam visus atkritumus, lai atvieglotu otrreizēju to izmantošanu. 2016. gadā „JCDecaux“ pārstrādāja 61,6% savas darbības atkritumu.

Mūsu transportlīdzekļi

Mēs cenšamies procesu nodrošināšanā samazināt degvielas patēriņu.
- Ekoloģiskas braukšanas apmācība: šāda apmācība jāiziet visiem darbiniekiem, kas brauc ar „JCDecaux“ transportlīdzekļiem. Atbildīga braukšana samazina degvielas patēriņu, tādējādi samazinot emisijas.
- Transportlīdzekļu parka atjaunināšana: procesu nodrošināšanai labprātāk izvēlamies risinājumus, kam ir mazākā ietekme uz vidi.
- Loģistika: mēs optimizējam procesu nodrošināšanas maršrutu un tādējādi arī degvielas patēriņu, nemainot pakalpojuma kvalitāti.

Plastmasa

Tā kā PVH apvieno drošību un izturību, tas ir viens no populārākajiem lielformāta stendu reklāmas materiāliem. „JCDecaux“ ir apņēmies ierobežot tā ietekmi uz vidi. 
- Pārstrāde: Eiropā mēs pārstrādājam 40% lielformāta plakātus, kuros izmantots PVH. Mūsu mērķis ir līdz 2020. gadam panākt, ka Eiropā pārstrādājam 80% plakātus ar PVH.
- PVH alternatīvas: mēs meklējam materiālus, kam ir mazāka ietekme uz vidi, bet tādas pašas izturības un drošības pazīmes.

Ūdens

Ūdens ir vērtīgs, mēs cenšamies to taupīt.
- Patēriņa samazināšana: mēs optimizējam savu ielu mēbeļu un transportlīdzekļu uzturēšanas metodes tīrības ziņā.
- Lietus ūdens pielietošana: tā ievākšana notiek mūsu ielu mēbelēs un uzņēmumā.

Uzņēmējdarbības modelis: Atbildība un ilgtspējība

Šo uzņēmējdarbības modeli 1964. gadā, izstrādājot reklāmas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, ieviesa Žans Klods Deko. Kopš tā laika šīs darbības principi tiek turpināti pielietot. Neietekmējot pašvaldību finanses vai vietējos nodokļu maksātājus, mūsu uzņēmējdarbības modelis ļauj nepārtraukti veidot inovācijas, lai nodrošinātu pilsētu un to iedzīvotāju vajadzības, piedāvājot gudrus un atbildīgus risinājumus. Pateicoties mūsu pieredzei, varam nodrošināt optimālu piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti un labāk rūpēties par sabiedrības un vides vajadzībām.

Uzzini vairāk