Menu Contacts

Kas ir sīkdatne (cookie)?
Ar šo informējam jūs, ka, apmeklējot šo tīmekļa vietni, uz jūsu interneta pārlūku tiek nosūtītas sīkdatnes, kas mājaslapai sniedz informāciju par lietotāja darbībām. Sīkdatnes ir datu faili, kas tiek uzglabāti interneta lietotāja datorā un izmantoti, lai nosūtītu informāciju uz interneta lietotāja pārlūku un pēc tam atgrieztu informāciju no pārlūka sākotnējai mājaslapai (piemēram, sesijas ID, izvēlētā valoda un datums).
Tāpat varam izmantot līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa bāksignālus. Tīmekļa bāksignāli darbojas, izmantojot nelielus failus, piemēram GIF vai PNG. Šo failu nosūtītie pieprasījumi serverim atklāj mums vispārīgu informāciju, kuru varam nodot trešajām pusēm zemāk minētajiem mērķiem.
Sīkdatnes nevar tikt izmantotas, lai piekļūtu jūsu datoram vai lai noskaidrotu jūsu personīgos datus. Nepilnvarotas trešās puses nevar piekļūt sīkdatnēs glabātajai informācija. Sīkdatnes nekādā gadījumā netiek izmantotas jūsu pamatinformācijas iegūšanai (piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese). JCDecaux var ievākt anonīmu interneta lietotāja rīcības informāciju (izmantotā pārlūka veidu, mājaslapas skatījumu skaitu, apmeklējumu skaitu, precīzu ceļu, kādu lietotājs ir izgājis mājaslapā, vietnē vai mājaslapā pavadīto laiku, utt.).
Mūsu vietne, tāpat kā lielākā daļa tīmekļa vietņu, ietver trešo pušu nodrošinātas funkcijas, un šīs trešās puses var nosūtīt savas sīkdatnes uz jūsu interneta pārlūku. 

Kāda veida sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas mēs izmantojam?
Nosūtot korporatīvos e-pastus mūsu abonentiem, mūsu partneri var izmantot tīmekļa bāksignālus, lai analizētu saņēmēju rīcību, piemēram, kurš ir atvēris e-pasta ziņas un kurš ir atvēris pievienotās saites. Tas tiek darīts ar mērķi izanalizēt e-pastu kampaņu rezultātus un uzlabot saviem klientiem sniegtos piedāvājumus un veidnes.  
Izmantojot sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus, mūsu partneri var ievākt informāciju, kura neidentificē klientu personību. Šī informācija tiek izmantota, lai citās tīmekļa vietnēs redzamās reklāmas vairāk atbilstu jūsu interesēm.

Kā kontrolēt sīkdatnes un citas tehnoloģijas?
Lielākā daļa tīmekļa pārlūku piedāvā jums iespēju pieņemt, dzēst vai bloķēt visas sīkdatnes, ļauj jums redzēt, kādas sīkdatnes ir jūsu pārlūkā, un periodiski izdzēst sīkdatnes. Jūs varat izvēlēties neļaut sīkdatņu uzstādīšanu un izmantošanu, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatņu atspējošana var ierobežot atsevišķu mūsu mājaslapas daļu lietošanu.

JCDecaux vēlas vērst jūsu uzmanību uz to, ka, atsakoties no sīkdatņu uzstādīšanas vai izmantošanas, jūsu terminālajā ierīcē tiek uzstādīta atteikuma sīkdatne. Ja jūs izdzēšat šo atteikuma sīkdatni, nebūs iespējams identificēt, ka jūs esat atteicies no sīkdatņu izmantošanas. Tāpat, ja jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, tiek uzstādīta piekrišanas sīkdatne. Piekrišanas vai atteikuma sīkdatnēm jāpaliek jūsu terminālajā ierīcē. Jūs varat iestatīt savā tīmekļa pārlūkā, lai tas brīdina jūs, kad tiek nosūtīta sīkdatne, ļaujot jums izlemt, pieņemt to vai ne.
 
Papildu informācijai par mūsu partneru privātuma politiku un iespējām, lūdzam skatīt:Jūs varat atteikties no šīm sīkdatnēm jebkurā laikā. Lai saņemtu vairāk informācijas par jūsu iespēju izmantošanu, apmeklējiet Eiropas platformu „Your online choices” un izmantojiet viņu piedāvāto instrumentu.
Vairāk informācijas par sīkdatnēm un iespējām no tām atteikties varat saņemt vietnē: http://www.allaboutcookies.org.

Privātuma politika
Ievads
JCDecaux apņemas garantēt visām personām viņu privātuma un privāto datu konfidencialitātes ievērošanu.
Tādējādi šīs vērtības apliecina uzņēmuma sociālās saistības saskaņā ar tā ilgtspējīgas attīstības politiku.
JCDecaux veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jebkādu personu datu drošības, integritātes un konfidencialitātes nodrošināšanu saskaņā ar piemērojamās Latvijas datu aizsardzības likumdošanas nosacījumiem, kā arī attiecīgo ES datu aizsardzības likumu nosacījumiem.
Mēs esam izstrādājuši šo Privātuma politiku, lai informētu jūs par JCDecaux uzņemtajām saistībām ar mērķi nodrošināt piemērojamo tiesisko aktu ievērošanu.
Šī politika var tikt mainīta atbilstoši tiesiskajām un normatīvajām izmaiņām un Latvijas uzraudzības iestāžu noteiktajām prasībām.
 
Piemērošanas apmērs
Šī Privātuma politika attiecas uz jebkādu personu datu apstrādi (it īpaši, klientu, partneru, kandidātu uz vakancēm, piegādātāju, tīklklejotāju).

Definīcijas
Personas dati: dati, kuri attiecas uz personām un ļauj tieši vai netieši identificēt tās.
Datu apstrāde: darbības, kas saistītas ar personu datiem, it īpaši, datu iegūšana, ierakstīšana, lietošana, atklāšana nosūtot, izplatīšana.
Datu kontrolieris: jebkura organizācija, kura nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Personas datu tiesiskās aizsardzības likums: Personu datu aizsardzības likums.
Uzraugošā iestāde Latvijā: Latvijas Datu aizsardzības birojs.

Savāktie dati
Kopumā jūs varat sazināties ar JCDecaux un apmeklēt grupas tīmekļa vietnes, neizpaužot savus personas datus. Taču atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, JCDecaux var lūgt jums sniegt personas datus, piemēram, atbildēt uz datu pieprasījumu, aizpildīt iesniegumu, nosūtīt informatīvu izdevumu vai pārvaldīt savu pašapkalpošanās velosipēdu nomas kontu.
Mēs pamatā ievācam jūsu informāciju (vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, utt.), citu informāciju, kas nepieciešama jūsu lietotāja konta izveidei, kad jūs pierakstāties uz kādu no mūsu pašapkalpošanās velosipēdu nomas pakalpojumiem, vai datus, kas saistīti ar jūsu profesionālo darbību un pieredzi, kad piesakāties darbā pie mums.
Jebkurā gadījumā JCDecaux nodrošina, ka savāktie dati ir atbilstoši, svarīgi un nav pārmērīgi, ņemot vērā datu apstrādes operācijas mērķi. JCDecaux veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savāktie personu dati ir precīzi, pilnīgi un, kad nepieciešams, tiek atjaunoti.

Mērķi
JCDecaux nodrošina, ka personas datu savākšana notiek likumīgā, taisnīgā un godīgā veidā.
JCDecaux apstrādātie personu dati tiek iegūti specifiskam, konkrētam un likumīgam mērķim.
Jūsu personas dati var tikt apstrādāti šādiem mērķiem:
  • jūsu jebkurā no mūsu mājaslapām iesniegto darba pieteikumu apstrādei;
  • lai nosūtītu jums mūsu informatīvos izdevumus;
  • lai saņemtu un atbildētu uz jūsu ziņām.

Datu saņēmēji
Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.
Pilnvarotie datu saņēmēji ir atbildīgie iekšējie dienesti un, atsevišķos gadījumos, partneru vai pakalpojumu sniedzēju pilnvarotās personas.

Datu saglabāšana
 Dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā tas nepieciešams mērķa, kuram tie iesniegti, sasniegšanai, saskaņā ar piemērojamās Latvijas datu aizsardzības likumdošanas prasībām.

Sīkdatnes
Sīkdatne ir neliels burtu vai ciparu fails, kuru mēs uzglabājam jūsu pārlūkā vai datora cietajā diskā, un kurš nosūta mums informāciju uz sākotnējo tīmekļa vietni (piemēram, sesijas ID, izvēlēto valodu, datumu).
Ar šo informējam jūs, ka, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, uz jūsu datoru tiek nosūtītas sīkdatnes.
Lai iegūtu papildu informāciju par sīkdatnēm, lūdzam iepazīties ar mūsu sīkdatņu politiku.

Drošība
JCDecaux nodrošina jūsu datu drošību gan ar fiziskām, gan loģiskām metodēm.

Iesaistīto personu tiesības
Informējam jūs, ka saskaņā ar Latvijas Personas datu aizsardzības likumu datu subjekts ir tiesīgs saņemt informāciju par to, ka viņa personas dati tiek apstrādāti un par veiktajām apstrādes darbībām, kā arī pieprasīt personas datu izlabošanu vai izdzēšanu, vai jebkādu apstrādes darbību apturēšanu (izņemot uzglabāšanu). Šādiem mērķiem, lūdzam jebkurā laikā sazināties ar mums rakstveidā uz šādu adresi:
SIA JCDecaux Latvija, Krišjāņa Valdemāra iela 9 - 3, Rīga, LV-1010, Latvija, vai pa e-pastu: datuspecialists@jcdecaux.com.

Administratīvās procedūras
SIA „JCDecaux Latvija” ir reģistrēts kā datu aizsardzības speciālists.  

Kontaktinformācija
Lai saņemtu jebkādu informāciju saistībā ar šo Privātuma politiku, sazinieties ar mums caur e-pastu: datuspecialists@jcdecaux.com.

Atjaunošana
Šī Privātuma politika var jebkurā laikā tikt atjaunota, tāpēc iesakām mūsu apmeklētājiem regulāri pārbaudīt, vai tajā nav veiktas izmaiņas.
 
Saistību atruna
Publicētājs: mājaslapu http://www.jcdecaux.lv ir izstrādājusi un to administrē SIA „JCDecaux Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003310198, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 9 - 3, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk tekstā – JCDecaux) (uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Komercreģistrā). Tā kā atsevišķas tīmekļa vietnes daļas administrē JCDecaux SA (Sainte Apolline - 78378 Plaisir CEDEX - France - 00 33 1 30 79 79 79) – JCDecaux grupas mātes uzņēmums, kurš uzņēmējdarbību veic starptautiskā mērogā, atsevišķos gadījumos zemāk minētais apzīmējums „JCDecaux” atkarībā no vispārējā konteksta var ietvert ne tikai SIA „JCDecaux Latvija”, bet arī JCDecaux SA – JCDecaux grupas mātes uzņēmumu vai jebkuru citu JCDecaux grupas uzņēmumu, kurš to pārstāv attiecīgajā reģionā.
JCDecaux dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šajā mājaslapā sniegtā informācija ir pilnīga, precīza un aktuāla. Tāpēc JCDecaux patur tiesības mainīt tās saturu jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma. Taču JCDecaux nevar pilnībā garantēt šajā mājaslapā pieejamās informācijas precizitāti, pareizumu un pilnību, un tādējādi nevar uzņemties atbildību par:
* jebkādiem mājaslapas darbības pārtraukumiem;
* kļūdu rašanos;
* jebkādām mājaslapā dotās informācijas neprecizitātēm, kļūdām vai izlaidumiem;
* jebkādu kaitējumu, kas radies trešo pušu krāpnieciskas ielaušanās, vīrusu vai citu kaitniecisku nodarījumu rezultātā, un kas izraisījuši mājaslapā esošās informācijas modifikāciju;
* un kopumā par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, neatkarīgi no tā cēloņa, izcelsmes, veida vai radītajām sekām, tajā skaitā jebkādām izmaksām, kas var rasties sakarā ar jebkādu tīmekļa vietnē piedāvāto preču vai pakalpojumu iegādi, jebkādu ienākumu zaudēšanu, klientu zaudēšanu, datu zaudēšanu vai jebkādu citu nemateriālā īpašuma zaudēšanu, kas var rasties sakarā ar to, ka kāds ir piekļuvis tīmekļa vietnei, vai ja nav iespējams piekļūt tīmekļa vietnei, vai ja ir zaudēta uzticība informācijai, kas tieši vai netieši nāk no šīs tīmekļa vietnes.
Interneta lietotājs izmanto šo tīmekļa vietni un jebkādu tās saturu (tajā skaitā jebkādu tīmekļa vietnē pieejamo informāciju) pēc saviem ieskatiem, uz savu atbildību un risku. Attiecīgi interneta lietotājs ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu lietotāja veselībai vai bojājumiem, kas nodarīti jebkādam lietotājam vai citai personai piederošam īpašumam (datoram vai citam aprīkojumam, datora atmiņā vai datu uzglabāšanas ierīcēs uzglabātai informācijai, programmatūrai, u.c.), kā arī jebkādām citām ar likumu aizsargātām vērtībām, tiesībām vai interesēm, t.sk. jebkādām izmaksām, kas radušās saistībā ar šāda kaitējuma vai bojājuma novēršanu (novēršanas izmaksas, remonta izdevumi, u.c.).
Reklāmas ievietotājs ir atbildīgs par jebkādām tīmekļa vietnē ievietotajām reklāmām, kā arī to atbilstību piemērojamajām tiesību normām.
Interneta lietotājs apņemas ievērot šo atrunu. Tiks uzskatīts, ka, ieejot šajā tīmekļa vietnē, interneta lietotājs piekrīt jaunākajai atrunas versijai.
 
Hipersaites
JCDecaux atļauj jebkurā citā tīmekļa vietnē ievietot hipersaites uz šo tīmekļa vietni, izņemot vietnes, kuras publicē pretrunīgu, pornogrāfiska vai ksenofobiska satura informāciju vai kuras lielā mērā var kaitēt JCDecaux interesēm vai var tikt uzskatītas par aizvainojošām plašākai sabiedrībai. Aizliegts jebkuru šīs tīmekļa vietnes daļu iegult citā tīmekļa vietnē.
Jebkurā gadījumā, lai izveidotu hipersaiti uz šo tīmekļa vietni, nepieciešama iepriekšēja rakstiska JCDecaux atļauja, un JCDecaux patur tiesības pieprasīt dzēst hipersaiti, ja JCDecaux uzskata, ka netiek ievēroti paredzētie noteikumi.
Šajā tīmekļa vietnē var būt hipersaites uz citām tīmekļa vietnēm. Tā kā JCDecaux nevar pārbaudīt šīs tīmekļa vietnes, JCDecaux nav atbildīgs par šo tīmekļa vietņu pieejamību, ne arī par to saturu, reklāmām, produktiem, pakalpojumiem, vai jebkādiem citiem šajās tīmekļa vietnēs pieejamajiem materiāliem. Turklāt JCDecaux nav atbildīgs par nekādiem konstatētajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šo tīmekļa vietņu izmantošanas rezultātā, vai kas radies, uzticoties šādu tīmekļa vietņu saturam, piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

Intelektuālais īpašums
Šī tīmekļa vietne, kā arī jebkura saistībā ar to izmantotā programmatūra var saturēt konfidenciālu un aizsargātu informāciju, uz kuru attiecas spēkā esošā intelektuālā īpašuma likumdošana vai jebkādi citi noteikumi vai regulas. Tāpēc, ja vien nav atrunāts citādi, tīmekļa vietnes un jebkādu tīmekļa vietnei izstrādātu elementu intelektuālā īpašuma tiesības ir ekskluzīvs JCDecaux īpašums, uz kuru netiek izsniegtas licences vai jebkādas citas tiesības, kā vien tiesības apmeklēt tīmekļa vietni.  
Iesaistītās juridiskās personas un JCDecaux grupas filiāles ir prečzīmju, datubāzu un cita intelektuālā īpašuma tiesību, kas tiek izmantotas tīmekļa vietnē vai radušās sakarā ar to, īpašnieki. Tiesības daļēji vai pilnā apmērā pavairot tīmekļa vietnē publicēto informāciju ir tikai personīgas vai privātas informācijas sniegšanas gadījumos; jebkāda pavairošana vai kopiju izgatavošana citiem mērķiem ir strikti aizliegta. Tāpat ir aizliegts kopēt, pārveidot, izmantot līdzīga darba radīšanai, veikt koncepcijas vai montāžas apgriezto izstrādi, vai jebkādā citā veidā mēģināt atrast pirmkodu (izņemot likumā noteiktos gadījumus), pārdot, piešķirt, izsniegt apakšlicenci vai jebkādā citā veidā nodot jebkādas šai tīmekļa vietnei piederošās tiesības. Aizliegts arī pārveidot tīmekļa vietni vai izmantot pārveidotu tīmekļa vietnes versiju, proti, (kaut arī šis uzskaitījums nav pilnīgs) lai iegūtu neautorizētu piekļuvi un piekļūtu tīmekļa vietnei no cita interfeisa, kas nav JCDecaux interneta lietotājiem nodrošinātais interfeiss.

HOSTINGs
Tīmekļa vietne pieder JCDecaux SA, Francijas uzņēmumam (Société anonyme), kuram ir valde un uzraudzības padome; uzņēmuma akciju kapitāls ir 3,236,483.41 eiro; uzņēmums reģistrēts Nanterre Trade and Companies Register (Nanterre Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrs) ar numuru 307 570 747.
 
Adrese           ZI Sainte-Apolline
                      78378 Plaisir CEDEX
                       France
Tālrunis         +33 (0)1 30 79 79 79
 
Valdošais likums
Tīmekļa vietni un šo atrunu regulē Latvijas likumdošana. Visos viedokļu atšķirību un interpretāciju gadījumos noteicošā būs oriģinālā versija latviešu valodā.
Gadījumā, ja radīsies strīdi vai tiks uzsākta prāva saistībā ar šīs atrunas interpretāciju vai izpildi, ekskluzīva jurisdikcija būs Latvijas Republikas tiesām, ja vien saskaņā ar piemērojamo likumdošanu strīda vai prāvas izskatīšana nav paredzēta jūsu mītnes zemē.