Nominantu darbi apskatāmi 9 reklāmas vietās, kurus visus apstaigājot, rīdzinieki var iepazīt nominantu veikumus.

Ar izstādes punktiem ir iespējams iepazīties šajā kartē: