Konstrukciju veidi, tehniskās prasības

Pieturvietas (BS)

Statiskie stendi (CL)

Dinamiskie stendi (Dyn)

Kolonnas (COL)

Piloni (PIL)

Lielformāta stendi (BB)

Sienas (WAL)
Pieturvietas (BS)

Izmērs: 1,19 m (platums) x 1,75 m (augstums)

Apgaismojums: IR

Statiskie stendi (CL)

Izmērs: 1,19 m (platums) x 1,75 m (augstums)

Apgaismojums: IR

Dinamiskie stendi (Dyn)

Izmērs: 1,19 m (platums) x 1,75 m (augstums)

Apgaismojums: IR

Kolonnas (COL)

Izmērs: 1,37 m (platums) x 2,98 m (augstums)

Apgaismojums: IR

Piloni (PIL)

Izmērs: 1,37 m (platums) x 2,98 m (augstums)

Apgaismojums: NAV

Lielformāta stendi (BB)
 
Sienas (WALL)