Dizains vides reklāmai

Vienkāršība

Jūsu reklāma būs uz ielas, VEIDOJIET TO VIENKĀRŠU

Reklāmas plakātam pievērš uzmanību 3 sekundēs. Šajā laikā smadzenes ir spējīgas uztvert 5-7 vārdus. Ideja ir jāuztver no viena acu skatiena. Zīmols ir jāuztver zibenīgi

Salasāmība

Izmantojiet LABI SALASĀMUS BURTUS

Burti, kas ir pārāk smalki vai sarežģīti ir nesaredzami no 60m attāluma. Burti , kas ir pārāk PLATI vai TUVU viens otram nav salasāmi. Vajadzētu izvairīties arī no BIEZIEM vai TIEVIEM burtiem

Krāsa un kontrasts

LABI SALASĀMS
SLIKTI SALASĀMS

Produkta attēls

Skaidri uzsvērts produkta attēls piesaista uzmanību un atstāj iespaidu uz patērētāju. “Skaidrs un tīrs” produkta attēls ir viegli uztverams. “Tīrs” produkta attēls nodrošina produkta atpazīstamību, kas pēc tam, savukārt, nodrošina produkta atpazīstamību veikalā.Jūsu LOGO jābūt izceltam!

JŪS VĒLATIES BŪT ATPAZĪSTAMI !
Dizains nedrīkst nomākt produktu
LOGO ir jāizceļ !

Veidojot produkta reklāmu

Dizainam ir jābūt saskaņā ar produktu. Veidojiet saskaņotu stilu visos medijos, tas paaugstina atpazīstamību. Izmantojiet produktam piemērotu burtu fontu. Veiciniet zīmola atpazīstamību, balstoties uz iepriekšējām kampaņām

Slavenības piesaista uzmanību!

Slavenību iesaiste reklāmās palielina patērētāju uzmanību, padarot reklāmas atpazīstamākas un neaizmirstamākas. 3 iemesli kādēļ apsvērt iespēju par slavenību iesaistīšanu reklāmas kampaņās:

- Slavenību vērtību piesaiste zīmolam
- Slavenību iesaistīšana rada uzticību zīmolam
- Slavenību iesaistīšana palielina interesi par konkrēto reklāmu

Iesaistiet patērētājus!

Veidojiet vairāk kā plakātu.

VEIDOJIET DIALOGU NEVIS MONOLOGU

Panāciet, ka par jūsu kampaņu runā. Izaiciniet patērētājus, piniet intrigas, lietojiet humoru, esiet CITĀDI